Naše kurzy

"Snažíme se naučit společenskému tanci především zábavnou a nenásilnou formou s použitím i těch nejmodernějších skladeb. Naše kurzy mají spád a vždy si vymyslíme něco nového a atraktivního. Víme, kdo je náš zákazník, a to je naše silná stránka." - Tomáš Mikulský

Mládež

Základní kurzy tance a společenské výchovy pro mládež ve věku 15 až 18 let probíhají od září do prosince. Jejich náplň je rozdělena celkem do 13 lekcí, z toho jsou dvě prodloužené a jeden závěrečný věneček. Po dokončení je možné navázat na pokračovací kurzy.

více

Dospělí

Taneční kurz pro dospělé se skládá z 8 lekcí a je určen tancechtivým ve věku od 20 do 99 let. Účastníci se naučí základy společenských tanců, a to včetně sestav. Je brán ohled na pokročilější tanečníky, pro které je vždy program upraven.

více

Ženy

Kurz latinsko-amerických tanců v úpravě sólo pro ženy má za úkol během 8 lekcí účastnice naučit zvládání základních pohybů včetně sestav k jednotlivým tancům. Těmi jsou Samba, Cha-cha, Rumba, Jive, Salsa, Mambo a další.

více

Děti

Dětský kurz tance určený pro děti ve věku od 4 do 12 let probíhá pololetně, a to konkrétně od února do června a od září do ledna. Jeho náplní je taneční, pohybová a rytmická průprava s možností dalšího vývoje tanečních dovedností.

více

Věneček 2013

Nejnovější události

Zápis do tanečních 2024 byl zahájen

Zahájili jsme zápis do tanečních na rok 2024. Vybrat si můžete z tanečních kurzů pro mládež, dospělé i sólo pro ženy. Více informací najdete v naší nabídce kurzů, přihlásit se…

Naše certifikáty

Naše prostory